KUNDESENTER

 

FORSIDE KUNDESENTER→

 


 

Reklamasjon

 

Reklamasjon vil si at det er en feil eller mangel ved varen. Beklageligvis vil det fra tid til annen kunne oppstå at det er en feil med vare kjøpt av oss og har dette skjedd med deg, kan du sende reklamasjon til salg@nolimitdance.no. For å kunne reklamere på en vare må du først ta kontakt med oss slik at vi får registrert saken. Send gjerne en e-post med ett eller flere bilder av feilen, samt noen ord om hva som er galt slik at vi kan vurdere om varen kan rettes opp eller om det skal leveres ny vare. Hvis varen skal sendes til oss, ber vi om at reklamasjonsproduktet vaskes før det sendes i retur. Vi betaler tilbake dine fraktutlegg. Det er ikke mulig å reklamere på vanlig slitasje eller bruksfeil. Sportsutstyr er utsatt for hard bruk ifm. hyppig aktivitet og feilvasking, samt feil bruk. Hovedregel er derfor at vanlig slitasje som oftest ikke anses som reklamasjon for varer som er brukt mer enn ett år.

 

  • Informasjon vi trenger: Kundenummer, ordrenummer og varenummer på varen med mangel eller feil.
  • Varen sendes til: Sport Innovation AS, No Limit Dance, Postboks 16 Kaldnes, 3119 Tønsberg.

 


 

Reklamasjon - Forbrukerkjøpsloven av 21. juni nr. 34-2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen.

 

Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

 

Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:

 

  • Holde kjøpesummen tilbake
  • Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
  • Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, 51)
  • Kreve erstatning

 

Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn èn uke blir avskåret fra å bruke tingen har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.


Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader.

 

Kjøp av personifiserte varer med kundetrykk (design/logo/initialer/nummer/sponsor) er å anses som B2B-handel og omfattes av unntak i jfr. Angrettloven §22 - Unntak fra angreretten. Angreretten gjelder ikke avtaler om: e) levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg.


 

FORSIDE KUNDESENTER →