FOCUS DANCE


FOCUS DANCE

 

VIKTIG INFORMASJON

 

Sesongen 2021
 

Bestillingsperiode hver 14. dag
Vi samler opp bestillinger med frist hver 14. dag og etter fristen sendes ikke varer til produksjon før neste bestillings- frist. Det må påregnes noen ukers produksjonstid etter hver frist, da vi ikke kan produsere sublimert og kundetilpasset utstyr på forhånd.

 

Vi tar også et forbehold om at det kan komme forsinkelser i disse Korona-tider og hvis det oppstår en situasjon hos noen av våre underleverandører som forsinker bestillinger, vil vi informere alle involverte om dette. Det vil informeres om ny dato for levering og de som har bestilt vil ha muligheten til å kansellere kjøpet med retur av innbetalt beløp.

 

 

 

VIKTIG INFORMASJON

 

Sesongen 2021
 

Bestillingsperiode hver 14. dag
Vi samler opp bestillinger med frist hver 14. dag og etter fristen sendes ikke varer til produksjon før neste bestillings- frist. Det må påregnes noen ukers produksjonstid etter hver frist, da vi ikke kan produsere sublimert og kundetilpasset utstyr på forhånd.

 

Vi tar også et forbehold om at det kan komme forsinkelser i disse Korona-tider og hvis det oppstår en situasjon hos noen av våre underleverandører som forsinker bestillinger, vil vi informere alle involverte om dette. Det vil informeres om ny dato for levering og de som har bestilt vil ha muligheten til å kansellere kjøpet med retur av innbetalt beløp.