KUNDESENTER

 

FORSIDE KUNDESENTER →

 


 

Etisk handel

 

   
   ET VERDIVALG

 

     → Vi produserer i Europa, for kortreist transport og hurtige leveranser.

 

     → Vi produserer nøyaktig antall plagg/produkter kunden har behov for.

     

     → Vi har gjort tøffe valg for å unngå unødig masseproduksjon og overskuddslagre.

 

     → Vi benytter moderne produksjonsteknologi, med økt holdbarhet og tydelig miljøgevinst.
 

     → Vi bedrer logistikken og øker effektiviteten ved å begrense antall ledd i verdikjeden.
 

     → Vi fokuserer på etisk handel, i tråd med EUs direktiver for gode arbeids- og miljøvilkår.

 

 


 


FORSIDE KUNDESENTER →