KUNDESENTER

 

FORSIDE KUNDESENTER →

 


 

Bytte og retur

 

I det tilfellet av at en vare ikke svarer til dine forventninger av hvilken som helst grunn, har du som kjøper muligheten til å bytte eller returnere gjeldende vare, med noen få unntak jf. Angrerettloven (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2014-06-20-27). Du har 14 dagers angrerett etter at du mottok varen, og du kan laste ned vårt angrerettskjema her.

 

For kundetilpasset tekstil bestilt via nettbutikken til studio, klubb eller bedrift med tilhørende medlemmer gjelder andre betingelser, jf. våre salgsvilkår. Ønsker du å bytte varen, så er det raskest å bestille opp ny vare, i ønsket størrelse, og returnere den du ikke ønsker. Så snart vi mottar pakken i retur fra deg, så krediteres varen. Det er ikke mulig å returnere varer med påført kundeprofil (logo/navn/initialer), da denne type vare ikke kan selges til andre kjøpere.

 

Returporto dekkes av deg som kunde og når vi mottar returnert vare vil vi innen 14 dager betale pengene for kjøpet tilbake. Dersom det er vedlagt returseddel, kan du benytte den. Hvis ikke, må du bruke følgende adresse: Sport Innovation AS, No Limit Dance, Postboks 16 Kaldnes, 3119 Tønsberg.

 

For at varen skal være mulig å selge videre må vi be om at følgende innfris før vi kan godta en retur/bytte:

  • Produktet skal ikke være brukt og må være i samme stand som da du mottok det. Det betyr at original emballasje må medfølge og alle merkelapper må henge på. Det er også en forutsetning at plaggene er uten lukt og merker.

  • Varen må være returnert innen vår 14 dagers returfrist. Husk å fylle ut angrerettskjemaet og legge dette ved varene. Vi verdsetter våre kunder og vil gjøre vårt ytterste for at denne prosessen går så smertefritt som mulig for deg som kunde. Vi anser ikke kjøpet som ferdig, før du som kunde er tilfreds med kjøpet - for det skal være trygt å handle på våre nettsider.

 


 

ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varer, unntatt i de tilfeller hvor det er påført en kundeprofil i henhold til angrerettlovens bestemmelser §22-E. Angrerett generelt innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene.

 

Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen kan returnere varen til selgeren. Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren dersom selgeren ikke har tilbudt seg å hente varene.

 

Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte. Tilbakebetaling skal skje uten unødig opphold, og senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.

 

Selgeren kan holde igjen tilbakebetalingen inntil varene er mottatt, eller til kjøperen har lagt frem dokumentasjon på at varene er sendt tilbake. Dette gjelder ikke når selgeren har tilbudt seg å hente varene. Kjøperen må bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes. Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den.

 

Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon. Kjøperen må sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen der dette er mulig. Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, eller på varer hvor forseglingen er brutt som derfor gir verdireduksjon eller ikke kan selges på nytt.

 


 

FORSIDE KUNDESENTER →